Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj grupa V

  1. Wzbudzanie zainteresowań światem przyrody.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, zapoznanie z zasadami segregowania odpadów.

  1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną – określanie własnego miejsca w rodzinie.
  2. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi.

Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 

Piosenka miesiąca:  „Mój dom”

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

 

Mój dom to dom rodzinny,

Gdzie wszyscy bliscy są,

Brat, siostra, mama, tata,

To mój prawdziwy dom.

 

Ref. Mój dom, mój dom,

To właśnie jest mój dom.

 

 

Mój drugi dom – przedszkole,

Gdzie dzieci razem są,

Tu bawię się wesoło,

Tu jest mój drugi dom.

 

Ref. Mój dom, mój dom,

To właśnie jest mój dom.

 

Mój dom to cała Polska,

Tam góry, rzeki są,

Tysiące miast i wiosek,

To polskich dzieci dom.

 

Ref. Mój dom, mój dom,

To właśnie jest mój dom.

 

Wiersz miesiąca: „Weźcie mnie za ręce”

autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela

 

Z noskiem spłaszczonym na szybie,

z maleńką łezką w oku,

czekam w ciemność wpatrzony,

aż wyłonicie się z mroku.

 

Każde z Was jest połówką

jabłuszka rumianego,

gdy razem jesteście w domu,

to latem pachnie, dlatego.

 

W pośpiechu, wśród obowiązków,

tak często się mijamy.

Wieczorem czekam stęskniony

na powrót taty i mamy.

 

Mamo i Tato, weźcie mnie za ręce.

Kochajcie mnie mocno,

ja nie chcę niczego więcej.