Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2020r. w grupie V

 1. Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi.
 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.
 3. Zwrócenie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami.
 4. Poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie.
 5. Poznanie właściwości fizycznych powietrza oraz zapoznanie z pojęciem gaz.
 6. Kształtowanie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności wokalnych.
 7. Rozpoznawanie oznak nadchodzącej nowej pory roku.
 8. Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrodniczej, nazywanie wiosennych kwiatów wczesną wiosną (przedwiośnie) i budzących się zwierząt.
 9. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 10. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10 oraz porównywanie liczebności zbiorów.
 11. Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu (segregowanie śmieci).

Piosenka miesiąca:

„Idzie wiosna polną drogą” –

Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w boćka zmienił:
kle kle kle kle kle kle kle, byś się w boćka zmienił.
Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w żabkę zmienił:
kum kum kum kum kum kum kum, byś się w żabkę zmienił.
Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w wietrzyk zmienił:
fiu fiu fiu fiu fiu fiu fiu, byś się w wietrzyk zmienił.

Wiersz miesiąca:

„W marcu”

Kroplami deszczu lipa płacze
nad drogą pełną kałuż błota.
Z chmur leci drobny, mokry maczek.
Pod rękę z wiatrem chodzi słota.

Nad rzeką wierzby chylą głowy
wsłuchane w poszum mętnej wody.
Dumają o czymś w dzień marcowy,
okryte płaszczem niepogody.