Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c marzec 2020 gr. II

1. Uświadomienie dzieciom konieczności dokładnego mycia rąk mydłem     z przestrzeganiem wszystkich etapów, jako środka gwarantującego utrzymanie higieny i zdrowia.

2. Budzenie zainteresowań bogactwem i pięknem wiosennej przyrody – poznanie zjawisk przyrodniczych, nazw pierwszych oraz powracających ptaków.

3. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

4. Prowadzenie obserwacji roślin w kąciku przyrody podczas kiełkowania, rozwijania się liści ( np. rzeżucha, forsycja)

5. Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.

Wiersz m-ca: „WIOSNA”  Magdalena Frączek.

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa !

Piosenka m-ca: ,,Maszeruje wiosna” K. Bożek-Gowin

 1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
  maszeruje drogą mała wiosna.
  Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
  i jeden warkoczyk krótki.

  Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
  lecą i świergocą głośno i wesoło.
  Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
  gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

  2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna …