Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec 2020 r. w grupie I

  1. Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka;
  2. Wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody;
  3. Rozwijanie zainteresowania światem przyrody, wdrażanie do prowadzenia obserwacji pogody, stwarzanie okazji do zabaw przy muzyce.
  4. Kształtowanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, rozwijanie sprawności fizycznej.
  5. Kształtowanie umiejętności właściwego ubioru do pogody, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, stymulowanie rozwoju mowy.

Wiersz miesiąca
Marcowe słoneczko” Cz. Janczarski

Jakie dziś jest niebo?
Błękitne…
Różowe…
Kto je tak maluje?
Słoneczko macowe.

Kapie z sopli woda
i śnieg znika z łąki.
Słońce
dzisiaj robi
wiosenne porządki.

Piosenka miesiąca
„Wiosna , wiosenko”

Wiosno wiosenko gdzie jesteś powiedz nam?  2x
Czy jesteś za górami czy jesteś za lasami?
Wiosno wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam?

Idę, już idę choć zimny wicher dmie.  2x
Przynoszę promyk słonka, przynoszę śpiew skowronka
Idę, już idę choć zimny wicher dmie.