Zmiana opłat kosztów wyżywienia.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie, informuje rodziców o zmianie (podwyższeniu) kosztów za wyżywienia dziecka w przedszkolu, obowiązującego od 1 lutego 2020 – stawka 5,90 zł.

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie

z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie ustalenia odpłatności za koszty wyżywienia dziecka i personelu

w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie

Na podstawie:

  • Art. 106 ust. 1, 2, 3 i  art. 108 pkt 4) ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z  2017 poz. 59)
  • § 4 pkt 3 regulaminu korzystania z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr1 w Lubaczowie
  • rozliczenia kosztów produktów żywnościowych za okres od 01.09.2019 do 31.01.2020 i kosztów poniesionych w przygotowanie posiłków (załącznik Nr1 – rozliczenie kosztów produktów żywnościowych).

Ustalam:

§ 1

Stawkę żywieniową na okres 01. 02. 2020 – 30. 06. 2020 r. w następującej kwocie:

  1. Dzienna stawka żywieniowa       – 5,90
  2. Dzienna stawka za obiad              – 3,00


§ 2

Dzienną stawkę za obiad dla personelu na okres od 01. 02. 2020 – 30. 06. 2020 r.

w kwocie 10,40 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za pobieranie opłat za koszty wyżywienia i opłatę dodatkową.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.