Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020r. grupa I.

Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw, jako źródła witamin. Rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu. Wzbogacanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w czasie jesieni. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci i rozbudzanie zainteresowania światem przyrody. Stwarzanie okazji do improwizowania na instrumentach przy różnych utworach muzycznych. Wiersz miesiąca ,,Co lubimy”  Lubimy jabłuszka […]