Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie II (Smyki)

1.Poznanie znaczenia pojęcia ,,tolerancja „, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,rozwijanie umiejętności nazywania emocji,budzenie empatii. 2.Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca. 3.Poznanie wyglądu i nazw letnich kwiatów,wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. 4.Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki. 5.Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 6.Poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki. 7.Poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem. 8.Poznanie aktywnego sposobu […]