Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie III „Tropiciele”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawow lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w. Kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie I „Skrzaty”

1.Podawanie informacji jak ma na imię tata i mama. 2.Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. 3.Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych. 4.Podawanie swojego imienia i nazwiska. 5.Określenie swoich ulubionych zabaw. 6.Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych dobro,prawda,miłość. 7.Poznanie dzieci z różnych stron świata.Ich kulturę, kolor skóry ,język w jakim mówią. 8.Słuchanie i […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania. Doskonalenie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie II (Smyki)

1.Poznanie znaczenia pojęcia ,,tolerancja „, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,rozwijanie umiejętności nazywania emocji,budzenie empatii. 2.Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca. 3.Poznanie wyglądu i nazw letnich kwiatów,wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. 4.Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki. 5.Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 6.Poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki. 7.Poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem. 8.Poznanie aktywnego sposobu […]