Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie I „Skrzaty”

1.Podawanie informacji jak ma na imię tata i mama. 2.Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. 3.Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych. 4.Podawanie swojego imienia i nazwiska. 5.Określenie swoich ulubionych zabaw. 6.Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych dobro,prawda,miłość. 7.Poznanie dzieci z różnych stron świata.Ich kulturę, kolor skóry ,język w jakim mówią. 8.Słuchanie i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022 w grupie I „Skrzaty”

1.Zapoznanie z pracą krawcowej, zwrócenie uwagi na przybory potrzebne do jej pracy. 2.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat. 3.Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny.Zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody,zapoznanie z przysłowiem ludowym „W marcu jak w garncu”. 4.Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, uważne słuchanie piosenek. 5.Zapoznanie z wybranymi wczesnowiosennymi kwiatkami rozwijanie mowy i […]

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C GRUDZIEŃ 2021 ODDZIAŁ I ”SKRZATY”

1.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi,opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. 2.Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej,muzycznej,plastycznej i ruchowej. 3.Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem. 4.Nabywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy-opady śniegu,mróz. 5.Nauka i utrwalenie kolęd i świątecznych piosenek.Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci. […]