Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania.
  2. Doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych.
  3. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier.
  4. Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego.
  5. Rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Lato, lato z Mamą i Tatą”.
  6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój.
  7. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce.
  8. Kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.
  9. Stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć.

Piosenka miesiąca:

„Lato, lato z Mamą i Tatą”

1. Ciepłe słońce już nad nami, złoci lasy, pola.

A wiatr woła wszystkie dzieci, to wakacji pora!

Spakowanie są plecaki, w drogę wyruszamy.

Dobry humor, koc i namiot dzisiaj zabieramy.

Ref: Lato, lato, lato z Mamą i Tatą.

Morze, plaża, słońce i ptaków śpiew.

Piękne lato, spacer z Mamą i Tatą.

W górach, w lesie, razem fajnie jest! / 2x

2. Już zamknięte jest przedszkole, pusta także szkoła.

Śpią zeszyty, lalki, misie, książka obrazkowa.

A dzieciaki roześmiane bawią się wesoło.

Z mamą, z tatą, na wakacjach jest tak kolorowo

Ref: Lato, lato, lato z Mamą i Tatą… / 2x

Wiersz miesiąca:

 „Pożegnanie”

Nie przedszkole, ale szkoła

po wakacjach na nas woła.

Już nie misie, ani lale,

lecz prawdziwe szkolne sale.

Gdzie są wielkie tajemnice,

gdzie jest kreda i tablice.

Gdzie czytania czeka sztuka

i ten wielki skarb nauka.

Więc przedszkola miłe ściany dziś

na zawsze was żegnamy.

By wspominać zawsze mile,

te beztroski – dobre chwile.