Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących i Języków Migowych 🦻🧏❤️

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Każdy inny – wszyscy równi” 🏫 W związku z tym w najstarszych grupach, organizowane będą zajęcia uwrażliwiające dzieci na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych ♿ Pierwsze z nich mamy już za sobą. Są one związane z obchodami Międzynarodowego  Dnia Osób Niesłyszących oraz z Międzynarodowym Dniem Języków Migowych, które obchodzimy we wrześniu.

Powiązaliśmy projekt z akcją „Kocham słyszeć”👂💗 Inicjatywa miała na celu poznanie znaczenia i funkcjonowania zmysłu słuchu, uwrażliwienie na potrzeby osób niesłyszących oraz zapoznanie z protezami słuchowymi – aparatem i implantem ślimakowym 🦻 Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach z dużym zainteresowaniem, dowiedziały się jak należy zachowywać się w obecności osób z wadą słuchu, poznały kilka podstawowych zwrotów w polskim języku migowym, a na koniec wykonały piękne prace plastyczne 🖍️😍

Joanna Mazur