Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Piękna nasza Polska cała” – Grupa V – podsumowanie zadań w I półroczu

Grupa V od września realizuje zadania z Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Piękna nasza Polska całaktórego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

We wrześniu wykonaliśmy zadania:

  1. „Piękna nasza Polska cała” – wykonanie gazetki
  2. „Święto Pieczonego Ziemniaka” – wycieczka do Nadleśnictwa „Sikorówka” połączona ze spacerem po lesie w poszukiwaniu darów jesieni.

W październiku wykonaliśmy zadania:

  1. Odśpiewanie Hymnu Polski. Odśpiewaliśmy Hymn Polski oraz uczciliśmy pamięć minutą ciszy przy Pomniku – Miejsca Straceń Mieszkańców Miasta i Powiatu Lubaczowskiego.
  2. Odwiedziliśmy groby poległych żołnierzy.

W listopadzie wykonaliśmy zadania:

  1. „Szlakiem historii” odwiedziliśmy Muzeum Kresów w Lubaczowie, poznaliśmy historię naszego regionu.
  2.  Odśpiewaliśmy Hymn Polski w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”.

W grudniu wykonaliśmy zadania:

  1. „Konkurs ozdoby choinkowe”- zorganizowany został konkurs na ozdobę.
  2. „Piękna Polska” – podróżowanie po mapie Polski i poznawanie jej historii.