Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” – Grupa V – podsumowanie zadań w I półroczu

Grupa V od października realizuje zadania z Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

W październiku wykonaliśmy zadania:

  1. „Pracuś”-  zaprojektowanie grupowej odznaki
  2.  „W naszej sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta” – zorganizowanie Dnia Czyścioszka.

W listopadzie wykonaliśmy zadania:

  1. „Kwiat przyjaźni”  -wykonanie grupowej pracy plastycznej (każdy płatek oznacza cechy dobrego przyjaciela – np. lojalność, szczerość, życzliwość)
  2. „Moja Pani – moim Przyjacielem” – rozwiązywanie zagadek, ułożonych przez nauczyciela, na temat dzieci z grupy, z szczególnym wyodrębnieniem pozytywnych cech każdego przedszkolaka.

W grudniu wykonaliśmy zadania:

  1. „Czy inny znaczy gorszy?” – zajęcia tematyczne: próba odpowiedzi na pytanie; wyjaśnienie pojęć tolerancja, akceptacja na podstawie bajki „Brzydkie kaczątko”
  2.  „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa muzyczna na podstawie piosenki Majki Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci” – próba ekspresji wrażeń poprzez ruch, taniec, muzykę dzieci z różnych kontynentów.

W styczniu wykonaliśmy zadania:

  1. „Budujemy ciszę” – zajęcia tematyczne o ludziach słabosłyszących. Nauka piosenki „Budujemy ciszę”.
  2. „ Inny – znaczy lepszy” – obejrzenie fragmentu filmu edukacyjnego o paraolimpiadzie lub o niezwykłych dokonaniach osób niepełnosprawnych (malowanie stopami). Zaproszenie do placówki paraolimpijczyka.