Nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Zainteresowanych naszym przedszkolem prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, terminami i odpowiednim regulaminem. Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji codziennie udziela dyrektor osobiście w przedszkolu w godz. od 8.00 do 15.30.

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów na rok szkolny 2017/2018.zarządzenie nr6-2017 harmonogram rekrutacji
  2. Zasady naboru: Zasady naboru 2017 Zasady naboru 2017 str. 2 Zasady naboru 2017 str. 3
  3. Uchwała Nr 152/XVII Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów  II kryterium naboru. 

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubaczów (do pobrania)wniosek o przyjęcie do przedszkola2017-2018 ze strony lub bezpośrednio w przedszkolu od 01 marca do 31 marca 2017.