Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty 2017 r. – gr. II

Dostarczanie dzieciom nowych inspiracji do twórczych zabaw. Doskonalenie umiejętności językowych – kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Zapoznanie z uproszczonym schematem obiegu wody w przyrodzie. Organizowanie zabaw badawczych mających na celu poznanie właściwości wody.

Wiersz miesiąca – J. Suchorzewska ” Domek dla ptaszków”

Dziś w przedszkolu,

Krzyś i Tomek

zmajstrowali ptaszkom domek.

Jest podłoga, jest i daszek,

żeby mógł się schować ptaszek.

Jest tam miejsce na okruszki

dla wróbelka, pośmieciuszki.

Jest i gwoździk na skwareczki

Dla łakomej sikoreczki.

Piosenka miesiąca – P. Smoczyński ” Polka lutowa”

Gdy po styczniu przyjdzie luty,

gdy przyjdzie luty,

Szybko załóż ciepłe buty,

ciepłe buty.

Ref. Zjedziemy na sankach,

ulepimy bałwanka,

z marchewki będzie nos.

To zima, wciąż zima.

Wiosna tuż, a mróz trzyma,

śniegu ma pełen trzos.

Kto tak szyby pomalował?

kto pomalował?

Kto nam kwiaty wyczarował?

wyczarował?

Ref. To zima, wciąż zima.

Wiosna tuż, a mróz trzyma,

śniegu ma pełen trzos.

Zjedziemy na sankach,

ulepimy bałwanka,

z marchewki będzie nos.