Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty 2017r.

1.Poznanie rożnych dyscyplin sportowych i zabaw na śniegu. Stosowanie dobrych manier oraz zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.

2. Przybliżenie zawodu szewca oraz jego znaczenia dla ludzi.

3.Wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi i zwierząt na dalekiej Północy.

4. Poznanie praw dziecka.Uświadomienie dzieciom konieczności szanowania własności swojej i innych, prawa do wyrażania własnych myśli i uczuć,posiadania swoich tajemnic,i sekretów. Uczenie tolerancji, umiejętności akceptowania ludzi takimi , jacy są.

Wiersz miesiąca: „Narciarz” J. Brzechwa

Pada śnieżek , pada śnieżek ,

Łatwo zapaść się po pas ,

A na nartach jak wzdłuż ścieżek ,

Mogę sobie iść przez las .

Droga gładka i otwarta ,

Słońce świeci , śnieżek spadł ,

Więc na nartach , wiec na nartach

Śmiało ruszać mogę w świat !

Piosenka miesiąca:  „Mróz,mróz”-muzyka: J.Lefeld, słowa: J.Grodecka

1.Mróz, mróz! Śnieg, śnieg! Sanie za saniami!

Dzwonią dzwonki, konie biją raźno podkówkami. (bis)

 

2.Dalej! Dalej! Sanie mkną po śniegu.

Za saniami małe sanki pędzą w szybkim biegu. (bis)

 

3.Z drogi! Z drogi! Jedzie kulig, jedzie!

Z tyłu Basia, w środku Hania, Michał jest na przedzie. (bis)

 

4.Hu, ha! Hu, ha! Nic nas nie zatrzyma!

Śnieg zacina, w uszach dzwoni, niech nam żyje zima! (bis)