Ogłoszenie

W dniu 18 września ( środa) o godz. 15¹° zebranie ogólne dla wszystkich rodziców. Ze względu na ważność spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego przedszkola, bardzo prosimy o przyjście.

Porządek zebrania:

1. Prezentacja kadry pedagogicznej.

2. Informacja o zadaniach Rocznego Planu Pracy Przedszkola.

3. Plan Pracy Rady Rodziców, sprawozdanie skarbnika za rok szkolny 2018/2019 oraz sprawozdanie z pracy rady rodziców za rok szkolny 2018/2019

4. Sprawy różne – informacje, odpowiedzi na pytania rodziców.

Przewidywany czas spotkania ok. 50 minut.

Z poważaniem Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.