Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

Od 1 września 2018 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uległa zmianie.

  1. Opłata jest uiszczana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wnoszona ( przykładowo za m-c wrzesień opłaty dokonują Państwo do 15 października).
  2. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8ºº – 13ºº jest bezpłatny (realizacja podstawy programowej), natomiast za pozostałe godziny stawka wynosi 1 zł/ godzinę – pobyt ponad podstawę programową (nie dotyczy to dzieci 6-letnich).
  3. W przypadku korzystania przez dwoje lub więcej dzieci do lat 6 z tej samej rodziny, opłata za usługę dodatkową obniżona jest o 50%.
  4. Odpłatność za przedszkole od 1.09.2018 r. dokonywana jest

TYLKO I WYŁĄCZNIE przelewem na konto przedszkola( instrukcję dokonywania przelewu oraz kwotę do zapłaty otrzymają Państwo na adres e-mail).

Jednocześnie uprasza się rodziców o dokonanie aktualizacji danych: numeru telefonu, adresu zamieszkania, numeru PESEL dziecka oraz adresu e-mail. Zmianę można zgłosić do nauczyciela danej grupy lub sekretariatu.

Uchwała 443/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie ws.terminu wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole.