Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w gr. I na miesiąc wrzesień

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

2.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych.

3. Komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się przeżyciami.

4. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań – uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość.

5. Rozwijanie zainteresowania przyrodą – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.

Wiersz miesiąca

„Trzylatku” I. Salach

Mój mały trzylatku

Usiądź z nami w kole

pani ci pokaże

twoje przedszkole

W szatni schowaj butki

a zabawki w sali

W umywalni powieś ręcznik

Zuch jesteś – choć mały!

Piosenka miesiąca

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.