Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze-wrzesień 2019 gr. II

1.Ukazanie konieczności dbania o wspólne zabawki oraz zachowania ładu i porządku w sali. Wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie.

2.Przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, właściwe stosowanie zwrotów grzecznościowych.

3.Poznawanie i nazywanie drzew owocowych. Rozumienie korzyści wynikających z jedzenia owoców.

4.Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Poznawanie znaczenia znaków drogowych.

Piosenka:

JESIENNY WALCZYK

W sadach jabłka jak ,malowane i pachnące gruszki

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki

Ref. Wieje wietrzyk raz ,dwa ,trzy, jesienny walczyk.

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają.

Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

Ref. Wieje wietrzyk raz ,dwa ,trzy, jesienny walczyk

W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,

W parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.

Ref. Wieje wietrzyk raz ,dwa ,trzy, jesienny walczyk

Wiersz:

WITAJ PRZEDSZKOLE

Żwawo kroczą do przedszkola

Po wakacjach dzieci

Deszczyk kropi, ptaszek śpiewa,

W górze słońce świeci

Wszyscy wchodzą do swej sali

Z panią się witają,

Piękne koło szybko tworzą

Piosenkę śpiewają.

Bardzo dzisiaj się cieszymy,

Że jesteśmy razem

Do przedszkola powracamy

Dość już letnich wrażeń.