„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” gr. V

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie, bierze udział w  Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała. Realizacją projektu zajmują się nauczycielki prowadzące grupę V. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. W projekcie do zrealizowania jest 20 zadań,z których dzieci będą realizowały 11 zadań do końca grudnia 2018r.  Do tej pory grupa V przy pomocy nauczycielek zrealizowała:

Zadanie 7 – zorganizowanie kącika „Piękna nasza Polska Cała”

Zadanie 12 – włączenie się do akcji „Napisz kartkę Bohaterom”. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Zadanie 13 –  przygotowanie i wysłanie  pocztówki ze swojej miejscowości. Celem tego działania jest wykonanie z nadesłanych pocztówek mapy Polski.

 Zadanie 16 – Dzieci zasadziły na terenie przedszkola drzewko jako symbol życia i wolności

Zadanie nr 18 – „Szlakiem historii” – wycieczka, której celem było poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji naszego miasta Lubaczowa.

Zadanie 6 – nauka wiersza o tematyce patriotycznej

 

 

 

Zadanie nr 3  – współudział w przygotowaniu inscenizacji pt. „11 listopada – 100-lecie Niepodległości Polski”

 

Zadanie 1 –  osłuchanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”

 

Zadanie nr 5 – Nauka tańca ludowego

 
Zadanie nr 4 – Nauka piosenki „Rodzinny Kraj”

Zadanie nr 9 – zapoznanie dzieci z wybrana zabawą ludową