Wizyta w Muzeum Kresów gr. V

W dni 11.10.2018r. gr. „V „uczestniczyła w lekcji muzealnej pt. ” Szlakiem Historii” w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Celem lekcji było poznanie podstawowych narzędzi gospodarczych do uprawy roli oraz poznanie ubioru i wyposażenia izb mieszkalnych.