„Piękna Nasza Polska Cała” II edycja

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie, bierze udział w kontynuacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała – II edycja.Realizacją projektu zajmuje się część kadry pedagogicznej. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, dostrzeganie piękna, wartości oraz dorobku polskiej nauki i kultury. W projekcie do zrealizowania jest w każdym miesiącu 9 zadań,z których nauczycielki muszą wybrać co najmniej 3 zadania w danym miesiącu. Projekt trwa od 1 marca do 30 czerwca br.

Temat zadań w marcu „Tu moje miejsce, to mój dom”.

Zadanie 1 – przeprowadzenie zajęć tematycznych pt.”Moje przedszkole – moja szkoła”

Zadanie 2 – zorganizowanie spotkania z przedstawicielami rzadko spotykanych zawodów.

Zadanie 3 – „A ja kocham moje miasto” – narysowanie największej laurki dla miasta

Zadanie 4 – „Polska wiosna” – grupowa praca plastyczna

Temat zadań w kwietniu: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Zadanie nr 3 – Zorganizowanie kącika książki patriotycznej

Zadanie nr 4 – Spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków”

Zadanie nr 5 – projekcja filmowa „W Starym Kinie”