Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Niezwykły instrument muzyczny”

W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Niezwykły instrument muzyczny”. Głównym celem konkursu było promowanie postawy proekologicznej, rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci oraz utrwalenie znajomości instrumentów muzycznych.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pani Małgorzata Strycharz – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie,
2. Pani Romana Bajorska – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Komendy
w Lubaczowie,
3. Pani Małgorzata Maślanka – przedstawiciel Rady Rodziców.

Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów:
I miejsce : Tymoteusz Ważny
II miejsce: Bianka Antosz
III miejsce: Justyna Hojdak

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:
1. Aleksander Misiak
2. Hanna Kasperska
3. Miłosz Kuc

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie pięknych prac oraz życzymy dalszych sukcesów.