Ważna informacja!

Za rok 2015 rodzice przekazali 1% podatku na podstawie druku PIT- 27 i dzięki tym odpisom dokonanym przez Państwo na rzecz naszego przedszkola uzyskaliśmy 472,00 zł. Kwota ta zostanie przelana na konto Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 1. Dziękujemy za przekazany 1% podatku i mam nadzieję, że Rada Rodziców właściwie spożytkuje pieniądze na rzecz dzieci naszego przedszkola. Jestem przekonana, że nadal wspomożecie Państwo swoje dzieci.