Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na m-c 05.2016

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na m-c 05.2016 w grupie II

  1. Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństwa zabawy zapałkami, rozpalania ognisk, zbliżania się do przedmiotów, które grożą oparzeniem.
  2. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej , lub pośredniej obserwacji
  3. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu (Święto Rodziny)
  4. Zapoznanie z wyglądem i zabawami dzieci różnych krajów z całego świata.
  5. Prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych wyrabiających mięśnie narządów mowy.

Piosenka  do nauki na m-c 05.2106

Moja wesoła rodzinka


My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!