Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2016 gr II

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2016 gr II

1.Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych np: dobro, prawda , miłość.

2.Ukazanie barw natury, przyjemności korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, zachęcanie do obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

3. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

4.Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych gier, zabaw i wycieczek.

Piosenka miesiąca:

Jedziemy na wakacje Cz. Janczarski

 Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.

 

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty,

za mgłą, za obłokiem.

Wiersz miesiąca:

Lato     M.Frączczak

 

Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące, będziemy się bawić na zielonej łące. Pogramy w piłeczkę albo w chowanego, odwiedzimy na wsi dziadka kochanego.   Pojedziemy w góry, by szlaki zdobywać, a potem nad morze troszeczkę popływać. Odkryjemy miejsca dotąd nam nieznane, dobrze, że już przyszło lato ukochane.