Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c czerwiec 2019 w grupie IV

  1. Poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski), wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego.
  2. Porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.
  3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązywania, rozwijanie sprawności rachunkowych.
  4. Poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.
  5. Wzbogacanie wiadomości na temat różnych dyscyplin sportowych.
  6. Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.

Wiersz miesiąca: ,,Pożegnania nadszedł czas”

Na dalszą drogę życia
weź czarodziejskie słowa
proszę, dziękuję, przepraszam
i w sercu je zachowaj.
Dzień dobry,
do widzenia- niech obce ci nie będzie.
Radosne dni w przedszkolu
wspominaj mile wszędzie.

Piosenka miesiąca: ,,Hej przedszkole ukochane”

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat

Ref.: Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
Bo po wakacjach nie wrócisz już
Wspominaj często przedszkolne progi
By miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref.: Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa