zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień 2017

  1. Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych wynalazków.
  2.  Dostrzeganie zmian w przyrodzie – nowa pora roku.
  3. Wprowadzanie drukowanej i pisanej litery ,,D” ,,d”,”y”
  4. Uświadamianie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji  sprzyjających powstawaniu konfliktów.
  5. Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Wiersz m-ca:

B. Forma: Zima i dzieci

Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki,
na dół z górki mknij wesoło.

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami Pani Zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.

Mróz siarczysty w uszy szczypie,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Sypnij więcej śniegiem,
dzieci będą zachwycone.

Piosenka:

„Była noc”

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Dokąd idziesz Panienko?
Taka czysta jak szkiełko.
Do Betlejem Panienka szła. (2x)
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Szła przez ciemność zawieje.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia. (2x)