zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień 2018 – gr. IV

  1. Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.
  2. Badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu.
  3. Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych, nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań, podczas zabaw zimowych.
  4. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
  5. Poznawanie i utrwalanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń, poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
  6. Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, utrwalanie poznanych liter.
  7. Przygotowanie jasełek – utrwalanie kolęd i tekstów bożonarodzeniowych, kultywowanie tradycji składania sobie życzeń, spotkanie wigilijne z rodzicami.

Piosenka m-ca: ,,Świeć gwiazdeczko”

1.

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref:
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2

2.
Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2

Ref:
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2

3.
Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria
To gloria, święta historia x2

Ref:
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Wiersz m-ca: ,,Mikołaj”
Idzie, idzie święty z nieba,
Oto jest wśród nas.
Witaj Święty Mikołaju.
Witaj, witaj nam.
Dobry, Święty Mikołaju
Wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Cały długi rok czekamy.
Cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
W dzień tak uroczysty.
Przyszedłeś dziś do nas
Święty Mikołaju
Zmęczony z długiej drogi.
Tak radosny, uśmiechnięty,
choć bolą Cię pewnie nogi.
Wszyscy Cię dzisiaj
serdecznie witamy.
Tobie też wesołą piosenkę
zaraz zaśpiewamy.