Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2018 gr. I

1. Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.

2. Rozumienie znaczenia spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

3. Przypatrywanie się pracom wiosennym, wykonywanym przez dorosłych i starsze dzieci.

4. Porównywanie liczebności zbiorów.

5. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu.

Piosenka miesiąca: ,,W naszym ogródeczku”:

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x

Raz dwa trzy.

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x

Raz dwa trzy.

Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x
W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x.

Raz dwa trzy.

Wiersz miesiąca: ,,Chodzi kurka” I. Salach

Chodzi kurka po ogrodku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.

Po ogrodku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piorka,
a za kurką kogut – tatko
pilnie strzeże swego stadka.