Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2018 w grupie II

1.Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocnymi.

2.Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku.

3.Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.

4.Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się i odżywiania.

5.Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikającego z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach.

6.Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu.

7.Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt.

 

Wiersz miesiąca: ,,Kwiecień”

Kwiecień w kalendarzu

Z tego bywa znany,

Że to taki  miesiąc

Niezdecydowany.

Zwłaszcza w sprawach aury,

To znaczy pogody:

Czy lepsze są skwary,

Czy śnieg i chłody?

I dlatego właśnie

Kwiecień wciąż przeplata

Zimowe przymrozki

Z upałami lata.

 

Piosenka miesiąca: ,,Maszeruje wiosna”

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi – zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje…

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje…