Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 w gr. V „Chochliki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery j, J, c, C, f, F;
  2. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i 9, znaku minus i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
  3. Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
  4. Rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
  5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
  6. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

Piosenka miesiącaChodzi kogut przy kurniku”
(sł. Katarzyna Wójcik-Bożętka, muz. Miłosz Konarski)

Na wiejskim podwórku
wielkie poruszenie.
Zaraz się odbędzie
ranne przedstawienie.
Żółciutkie kurczątka
wokoło biegają.
Dziob, dziob, dziob, w ziemi dziob,
robaczków szukają.

Ref. Kukuryku, kukuryku,
chodzi kogut przy kurniku
i kurczątka swoje liczy,
żadne nie usiedzi w ciszy.
Pi, pi tu, pi, pi tam,
gospodyni ziarna daj.

Pierzaste kokoszki
skrzydła rozkładają
i na swe kurczęta
czule spoglądają.
Po podwórku chodzą,
patrzą za ziarnami
i gdzie tylko mogą,
grzebią pazurkami.

Ref. Kukuryku, kukuryku,
chodzi kogut przy kurniku,
bystrym oczkiem kurki liczy,
żadna nie usiedzi w ciszy.
Ko, ko tu, ko, ko tam
gospodyni ziarna daj.

Wiersz miesiącaWiosenny wietrzyk”
Joanna Kulmowa

Mały wietrzyk wiosenny
Ledwie w drzewach zaszumi
Ledwie w krzakach zamruczy.
Jeszcze gwizdać nie umie,
Jeszcze się uczy.
Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał.
Znalazł listki – zapiał na listkach,
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy.
Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie
Albo szepce tak, że milczy prawie.
Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka
A on jest .
Tylko słucha słowika.