Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 w gr I ,,Skrzaty”

  1. Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
  2. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
  3. Zapoznanie dzieci z zasadami dbania o środowisko wokół nas .
  4. Wdrażanie dzieci do dbania o przyrodę, ochronę roślin.
  5. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
  6. Poznawanie swojej miejscowości, określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Wiersz m-ca: ,,Chodzi kurka” I. Salach
Chodzi kurka po ogródku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.
Po ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut- tatko
pilnie strzeże swego stadka.

Piosenka m-ca: ,,Jak to przyjemnie maszerować” sł. B. Lewandowska, muz. F. Leszczyńska

Jak to przyjemnie maszerować
słoneczko głaszcze nas po głowach.
Wesołym blaskiem świeci
Bo słonko lubi dzieci.

Dzień dobry słonko jeśli chcesz,
to na wycieczkę z nami spiesz.
Słoneczko jeśli chcesz
to z nami wędruj też la, la, la, la, la ….

Wróbel się też przywitał z nami,
bo nam pomachał skrzydełkami.
I w naszą stronę leci, bo wróbel lubi dzieci.

Dzień dobry wróblu jeśli chcesz,
to na wycieczkę z nami spiesz.
Wróbelku jeśli chcesz
to z nami wędruj też la, la, la, la, la ….

Wietrzyk ukradkiem siadł na klonie,
gałązki przygiął jak w ukłonie.
Wyleciał nam naprzeciw, bo wietrzyk lubi dzieci.

Dzień dobry wietrze jeśli chcesz,
to na wycieczkę z nami spiesz.
Wietrze jeśli chcesz
to z nami wędruj też la, la, la, la, la ….