zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c październik 2016 grupa III

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c październik

1.Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (porównywanie wyglądu parku i lasu).

2.Rozwijanie wyobrażni przez ekspresję słowną i plastyczną, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych.

3.Komponowanie obrazków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

4.Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność), umiejętności rzutu do celu oraz umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

5.Dokonywanie uogólniania klasyfikowanych przedmiotów (dary sadu, dary lasu).

Wiersz miesiąca:

„KOLOROWY BUKIET” B.Lewandowska

Do parku przyszły z przedszkola dzieci,

chca zrobić z liści barwny bukiecik.

Listki czerwone jak malowane,

leżą pod klonem i pod kasztanem.

Pod dębem leżą brązowe liście,

liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote spadają z brzozy,

Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik stanie na stole,

ozdobi dzieciom całe przedszkole.

Piosenka miesiąca:

JESIENNY WALCZYK „  muz.T.Pabisiak

W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,

Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

Ref. Wieje wietrzyk……

W lesie rosną borowiki , kurki i maślaki,

Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.

Ref. Wieje wietrzyk…….