Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik 2019 w grupie II

1.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku .

2. Zbieranie darów jesieni, wzbogacanie nimi kącika przyrody, wykorzystywanie ich w działalności plastycznej i matematycznej.

3.Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – jeż; nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania.

4. Przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, właściwe stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Wiersz m-ca: ,,Jeż” I. Salach

W suchym lesie mieszka jeż.

Chcesz zobaczyć?  – to się spiesz!

Pod gromadką liści śpi,

Gdy słoneczko złote lśni.

Jabłek nigdy nie zajada,

Chętnie złapie zaś owada.

I poluje tylko nocą,

kiedy gwiazdki już migocą.

Gdy nastaje sroga zima

Jeżyk drzemkę rozpoczyna.

Budzi się zielona wiosną,kiedy młode trawki rosną.    

Piosenka m-ca: ,,Kujawiaczek jeden” D. i K. Jagiełło

 1 .Kujawiaczek jeden w lesie sobie spał,

         gdy nadeszła jesień cały z zimna drżał.

Ref. Aż znów zaświeciło słońce, powiał wiatr, hej!

       Kujawiaczek biegnie drogą poprzez cały świat.

     2.  Na zielonej trawie w parku sobie siadł

         i oglądał listek, który z drzewa spadł.

Ref. Aż znów zaświeciło słońce, powiał wiatr, hej!

       Kujawiaczek biegnie drogą poprzez cały świat.

     3.Odlatują ptaki za morze, za las,

        kujawiaczek jeden zostanie wśród nas.

Ref. Aż znów zaświeciło słońce, powiał wiatr, hej!

       Kujawiaczek biegnie drogą poprzez cały świat.