Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2016. Grupa IV

I. Dzieci z całego świata.

  • Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.
  • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
  • Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

 

II. Moje podwórko.

  • Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski.
  • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.

 

III. Wkrótce wakacje. Żegnamy się z przedszkolem! 

  • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. lesie, na łące).
  • Określanie charakterystycznych cech lata: długie dni, wyższa temperatura, poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku (burzy, tęczy).
  • Oswajanie emocji związanych z zakończeniem etapu przedszkola i perspektywą podjęcia roli ucznia.
  • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa przez pokonywanie obaw przed tym, co nowe m. in. poprzez poznawanie tego, co czeka dzieci po wakacjach.
  • Kształtowanie postaw roztropnego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

 

Piosenka Miesiąca: ,,Ostatni raz”. 

 

Ostatni raz z kolegami
przy stoliku w naszej sali usiedliśmy dziś,
wspominając czasy, gdy byliśmy mali
i za mamą płakał ciągle mały Krzyś.
Przez te lata nasza ukochana pani,
jak rodzona mama doglądała nas
i dlatego tak uwierzyć nam jest trudno,
że dziś właśnie pożegnania nadszedł czas.
 
Ref. Żegnaj przedszkole nasze ukochane,
żegnajcie ławki i kochane panie.
Już odchodzimy, już nadszedł czas,
lecz przyrzekamy, że nie zapomnimy Was.
 
 
Nadeszła dziś taka chwila,
której nie zapomni nigdy w życiu żadne z nas.
Chwila zadumania, smutku i rozterki
bo dziś tu jesteśmy już ostatni raz.
Przez te lata nasza ukochana pani,
jak rodzona mama doglądała nas
i dlatego tak uwierzyć nam jest trudno,
że dziś właśnie pożegnania nadszedł czas.
 
Ref. Żegnaj przedszkole nasze ukochane …
 
 
 
Wiersz miesiąca: ,,Wakacje”.
 
Szumią zboża, pachną łąki
czerwiec tańczy wokół nas
odchodzimy dziś z przedszkola
bo wakacji nadszedł czas.
 
Lipiec, sierpień szybko miną
wnet przywita szkoła nas
uczyć pilnie się będziemy
wiedza to największy skarb.