Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2017 gr. III

  1. Poznanie i rozumienie pojęć: zagroda, farma, nabiał, młyn.
  2. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku na wsi.
  3. Poznanie ludowych zwyczajów wielkanocnych swojego regionu, oraz innych regionów Polski.
  4. Dokonywanie pomiarów długości przy pomocy dawnej miarki.
  5. Posługiwanie się liczbami 0-8 do określania liczebności zbioru.

Piosenka miesiąca: ,,Stary Donald farmę miał”

Stary Donald farmę miał ija ija o
na niej kury hodował ija ija o
koko tu koko tam
wszędzie koko tu i tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o
na niej kaczki hodował ija ija o
kwa, kwa tu kwa, kwa tam
wszędzie kwa, kwa tui tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o
na niej gęsi hodował ija ija o
gę gę tu gę gę tam
wszędzie gę gę tu i tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o
na niej indyki hodował ija ija o
gul gul tu gul gul tam
wszędzie gul gul tu i tam.

Wiersz miesiąca:  ,,Tylko nic nie mówcie krowie”

Nabiał – produkt
smaczny, zdrowy
Dostajemy go
od krowy

Tylko nic nie mówcie krowie

Jak się krowa
o tym dowie,
to się jej
przewróci w głowie
i gotowa
narozrabiać
I przestanie
nabiał dawać,
czyli:
masło
mleko
sery
i śmietanę
na desery!
No i jajka.

Co ja baję?
Przecież jajka
kura daje.

Tylko nic nie mówcie kurze!

Niech je daje
jak najdłużej!
Bo jak o tym
się rozgłosi…
to przestanie
jajka znosić!