Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień – gr IV

I. Jestem Polakiem i Europejczykiem

  • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc
  • poznanie legendy naszej miejscowości

II. Chciałbym być sportowcem

  • uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych na terenie przedszkola oraz w sali

III. Cuda i dziwy

  • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego
  • oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji, rakiety,promu kosmicznego,nazywanie ich.

IV. Mali strażnicy przyrody

  • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.zatruwanie wód,powietrza,gleby
  • szanowanie wody,niemarnowanie jej.

Piosenka miesiąca:  ,,Kwiecień plecień”

Idzie z kwietniem
rowem zielonym
Pierwsza stokrotka
w śniegu kwietniowym.
Na skrawku ciepła,
na zimna brzeżku
Kwiat przebiśniegu
usiadł w dołeczku.

Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy,
trochę lata
Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy,
trochę lata

Śniegiem sypnęło,
czy kwiaty wschodzą,
Na pożegnanie
ostatnim mrozom
Uderza wiosna
o skrzydła ptakom,
Śpiew się poturlał
z góry po dachu.

Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy,
trochę lata
Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy,
trochę lata

Wiersz miesiąca: ,,Kwiecień”

Kwiecień w kalendarzu

Z tego bywa znany,

Że to taki  miesiąc

Niezdecydowany.

Zwłaszcza w sprawach aury,

To znaczy pogody:

Czy lepsze są skwary,

Czy śnieg i chłody?

I dlatego właśnie

Kwiecień wciąż przeplata

Zimowe przymrozki

Z upałami lata.