Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc luty 2018 w grupie V

1.Poznanie rodzajów sportów zimowych i sprzętu sportowego wykorzystywanego na śniegu i lodzie.
2. Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw zimowych.
3.Poznanie sposobów pomagania i wspierania innych oraz cech dobrego kolegi.
4.Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych i umiejętności dokonywania oceny zachowań, uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii.
5.Poznanie środowisk przyrodniczych na biegunach Ziemi, poznanie właściwości magnesu.
6.Nabywanie szacunku do ludzi innych narodowości.
7.Zabawy wyciszające, relaksacyjne i terapeutyczne-eliminowanie złych zachowań.
8.Zabawy sportowe-kształtowanie odporności emocjonalnej, respektowanie obowiązujących umów, nabywanie umiejętności odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki.

Wiersz miresiąca
„Śnieg” Michał Zaremba
Od Bałtyku , aż do Tatr
z chmurek w nocy śnieżek spadł.
Myślał Azor-Leci pierze?
A to właśnie sypał śnieżek.
Jaś i Kasia już od rana toczą kule na bałwana
Zosia lepi mu kolegów,
żeby nie stał sam na śniegu.
Całą ziemie przykrył śnieg.
Któż to po nim w nocy biegł?
Do ogrodu w nocy wpadł
marchewkowe nosy zjadł.

Piosenka miesiąca
„Śniegowy bałwanek”
1.Wielka radość dla dzieciarni
wziąć marchewkę ze spiżarni,
węgiel czarny, stary garnek mama da.
Będzie awantura przykra,
że dozorcy miotła znikła,
tylko dzieci dobrze wiedzą , kto ją ma.

Ref.Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
czekaliśmy tu na niego cały rok.
Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
tak ulepić to potrafi mało kto.
2. Stoi bałwan osowiały,
w głowę gniecie garnek mały,
miotłę trzyma poczciwina, cały dzień.
Chciałby tak jak inne dzieci bałwankowe kule lepić,
z kolegami na podwórku bawić się.

Ref.Ulepimy bałwana…..