Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń 2022rtgr.I

1.Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą. 2.Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny. 3.Dostarczanie dzieciom utworów pięknej mowy poprzez literaturę, bajki i opowiadania, wiersze. 4.Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu(wartości liryczne, humorystyczne, moralne) 5.zachęcanie do samodzielnego korzystania z książeczek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie. 6.Odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad 2021r gr.I

1.Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer 2.Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów 3.Zdobywanie wiedzy o tym, kto jest patriota; kształtowanie postaw patriotycznych; budzenie dumy z przynależności narodowej. 4.Poznanie i rozpoznawanie symboli narodowych; rozbudzanie postaw […]

Wyprawka dla grupy V 5-6-latka

Wyprawka 5- 6- latka Zeszyt czysty do rysowania Zeszyt 16 kart.w kratkę Zeszyt 16 kart.w linie Kredki ołówkowe Kredki woskowe Ołówek ( 2szt. ) Blok techniczny 4 szt. Plastelina Flamastry .Klej w tubie 2 szt. Klej w sztyfcie 2 szt. .Teczka na rysunki Kolorowanka Ryza białego papieru format A 4 40 kartek w dowolnym kolorze […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2019 w grupie V

1.Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu. 2.Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej inspirowane muzyą(malowanie do muzyki) 2.Kształtowanie zainteesowań geografiąLoski. 4.Poznanie zasad bezpiecznych zabaw podczas letniego wypoczynku. 5.Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania się na niebezpieczeństwo w okresie wakacji. 6.Poznanie dzieci różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych ludzi. 7.Zabawy ruchowe z […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj 2019r w grupie V

Poszerzenie wiedzy o zwierzęta i roślinach środowiska łąkowego. 2.Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt że szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych. 3.Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny. 4.Poznanie różnych sposobów okazywania uczucia miłości i szacunku. 5 Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. 6.Poznanie znaczenia nowych słów :ekolog, recykling. Kształtowanie nawyków proekologicznych. […]