Wyprawka dla grupy V 5-6-latka

Wyprawka 5- 6- latka Zeszyt czysty do rysowania Zeszyt 16 kart.w kratkę Zeszyt 16 kart.w linie Kredki ołówkowe Kredki woskowe Ołówek ( 2szt. ) Blok techniczny 4 szt. Plastelina Flamastry .Klej w tubie 2 szt. Klej w sztyfcie 2 szt. .Teczka na rysunki Kolorowanka Ryza białego papieru format A 4 40 kartek w dowolnym kolorze […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2019 w grupie V

1.Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu. 2.Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej inspirowane muzyą(malowanie do muzyki) 2.Kształtowanie zainteesowań geografiąLoski. 4.Poznanie zasad bezpiecznych zabaw podczas letniego wypoczynku. 5.Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania się na niebezpieczeństwo w okresie wakacji. 6.Poznanie dzieci różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych ludzi. 7.Zabawy ruchowe z […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj 2019r w grupie V

Poszerzenie wiedzy o zwierzęta i roślinach środowiska łąkowego. 2.Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt że szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych. 3.Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny. 4.Poznanie różnych sposobów okazywania uczucia miłości i szacunku. 5 Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. 6.Poznanie znaczenia nowych słów :ekolog, recykling. Kształtowanie nawyków proekologicznych. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Luty 2019 w grupie V

1.Poznanie rodzajów sportów zimowych i sprzętu sportowego wykorzystywanego na śniegu. 2. Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw zimowych. 3.Zapoznanie z utworami literackim z różnych regionów świata. 4. Zachęcanie do samodzielnego korzystania z książeczek że zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi. 5.Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne). […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń 2019 r w grupie V

1.Poznanie sposobów i przyrządów służących do mierzenia czasu. 2.Utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu. 3.Rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz dni tygodnia. 4.Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy. 5.Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą. 6.Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku oraz uświadomienie roli i znaczenia osób starszych […]