Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2019 w grupie V

1.Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu.

2.Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej inspirowane muzyą(malowanie do muzyki)

2.Kształtowanie zainteesowań geografiąLoski.

4.Poznanie zasad bezpiecznych zabaw podczas letniego wypoczynku.

5.Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania się na niebezpieczeństwo w okresie wakacji.

6.Poznanie dzieci różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych ludzi.

7.Zabawy ruchowe z elementami rywlizaji – kształtowanie odporności emocjonalnej i sprawności ruchowej.

Wierszmiesiąca Lato”T.Fiutowska

Już jest lato, już jest lato!

Wyjeżdżamy z mamą, tatą.

W góry, w lasy lub nad morze,każdy jedzie tam, gdzie może.

Bliżej słońca , bliżej wody,by się kąpać dla ochłody.

Na Jagody chodzić w las,bo wakacji nadszedł czas.

Piosenka”Niech żyją wakacje”

Ref. Niech żyją wakacje,niech żyje pole las.

I niebo, i słońce, wolny swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka,

będziemy grać w siatkówkę do bialuśkiego ranka.

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali.

W srebrzystej, bystrej wodzie będziemy się kompali.

Ref. Niech żyją wakacje..