Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj 2019r w grupie V

  1. Poszerzenie wiedzy o zwierzęta i roślinach środowiska łąkowego.

2.Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt że szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych.

3.Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny.

4.Poznanie różnych sposobów okazywania uczucia miłości i szacunku.

5 Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

6.Poznanie znaczenia nowych słów :ekolog, recykling. Kształtowanie nawyków proekologicznych.

7.Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszym instytucjami, pięknem krajobrazu)

8.Kształtowanie inwencji twórczej dzieci podczas działalności w sferze plastycznej inspirowanej przyrodą.

9.Zabawy wyciszające, relaksacyjne-eliminowanie złych emocji podczas zabaw z elementami rywalizacji.

Wiersz „Kochana mamo i tato” autor nieznany

Dzisiaj przepraszamy, że wam dokuczamy i nie zawsze grzecznie

się zachowujemy:przeszkadzam w pracy, torcik palcem jemy.

Wszyscy przyrzekamy, że będziemy grzecznie dla taty i mamy.

Więc dzisiaj od nas przyjmij ie życzenia: Sto lat w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia.

Piosenka”M jak mama T jak tata”

1.Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

Ref. M jak mma, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

Przygód przeżyć na pół świat i następnych tysiąc chcieć!

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

Wołam siostrę, wołam brata i ruszamy w wielki świat!

2.Więc czekamy z utęsknieniem nate fajne dni,

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

Tyko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprwy.

Ref. M jak mama, t jak tata….