Zajęcia otwarte dla rodziców w oddziale V

8 maja dzieci z oddziału V zaprosiły swoich rodziców na zajęcia: zabawy z matematyką – „Łąka majowa”. Przeważająca formą zajęć była aktywność dzieci i rodziców. Zajęcia miały charakter dydaktyczny, wykorzystano w nich elementy pedagogiki zabawy i terapii pedagogicznej. Obecność rodziców wpłynęła mobilizująco na dzieci, które wykazały się umiejętnościami matematycznymi. Spotkanie było bardzo miłe, rodzice dobrze bawili się razem z dziećmi, mieli okazję poznać działanie przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej, poznać swoje dziecko w trakcie zajęć, jego umiejętności i radzenie sobie z emocjami.