Podziękowania dla Pani Małgorzaty Ozgi – nauczyciela wspomagającego

Pani Małgorzata Ozga podarowała dla przedszkola ścieżkę sensoryczną, która ma walor terapeutyczny, rozwija motorykę duża, równowagę i koordynację ruchową oraz stymuluje receptory znajdujące się w stopach. Zamawiając taką ścieżkę koszt wyniósłby około 100 zł. Ścieżka wykonana jest bardzo starannie i pomysłowo. W imieniu przedszkolaków serdecznie dziękujemy!