Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w gr. II na miesiąc maj 2019r.

  1. Kształtowania poczucia przynależności narodowej. Rozumienie stwierdzenia: „Moje miasteczko jest w Polsce. Polska to moja Ojczyzna. Jestem Polakiem.”
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Rozmowy na temat pracy zawodowej rodziców. Nazywanie członków rodziny oraz kształtowania pozytywnych relacji w rodzinie na podstawie literatury.
  3. Poznanie i wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących łąkę.
  4. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych; na przykład różniących się kolorem skóry lub mówiących w innym języku.

Piosenka miesiąca:

„Mama i Tata”

1.Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę,

Będzie czasu wiele na wspólną zabawę.

Ref: Razem z rodzicami chce poznawać świat,

I nie ważne wcale, że mam mało lat.

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj.

Jedzie z nami mama i siostra Marysia.

3. Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami,

jeśli chcesz, zapraszam, zostań dzisiaj z nami.

Wiersz miesiąca:

Wiersz B. Szelągowskiej „Moja rodzina”

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie

właśnie za to!

Dom to miejsce wyjątkowe.

Może być na końcu świata!

Najważniejsza jest rodzina,

czyli mama, ja i tata.