Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Luty 2019 w grupie V

1.Poznanie rodzajów sportów zimowych i sprzętu sportowego wykorzystywanego na śniegu.

2. Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw zimowych.

3.Zapoznanie z utworami literackim z różnych regionów świata.

4. Zachęcanie do samodzielnego korzystania z książeczek że zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.

5.Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne).

6.Poznanie środowisk przyrodniczych na biegunach ziemi, poznanie właściwości magnesu oraz na bywa ie szacunku do ludzi innych narodowości.

7.Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych i umiejętności dokonywania oceny zachowań, uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii.

8.Zabawy sportowe z elementami rywalizacji. Kształtowanie odporności emocjonalnej, respektowanie obowiązujących umów, nabywanie umiejętności odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki.

9.Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu (segregowanie śmieci) rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci.

Wiersz „Śnieg” Michał Zaremba

Od Bałtyku aż do Tatr zchmurek w nocy śnieżek spadł.

Myślał Azor:Leci pierze A to właśnie sypał śnieżek.

Jaś i Kasia już od rana, toczą kule na bałwana.

Zosia lepi mu kolegów, żeby nie stał sam na śniegu.

Całą ziemię przykrył śnieg.

Któż to po nim w nocy biegł?

Do ogrodu zająć wpadł, marchewkowe nosy zjadł.

Piosenka”Lubimy bajki”

1.Oj rety,rety,co tu się dzieje

wszędzie są wróżki i czarodzieje.

To nie do wiary, ja chyba śnię,

wszystko co zechcę, to spełnia się.

Ref. No bo my lubimy bajki,

wtedy kiedy jest nam źle.

My lubimy takie bajki,

które dobrze kończą się.

2.Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,

oto księżniczka tańcuje z księciem.

Wróżka Kopciuszka stroi na bal,

tylko macochy trochę mi żal.

Ref. No bo my lubimy bajki….

3.Abra kadabra, hokus-marokus,

w Żarach jest siła i mnóstwo pokus.

Dla czarodzieja przestroga ta,

aby nie zbudzić śpiącego zła.

Ref. No bo mu lubimy bajki….