Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń 2019 r w grupie V

1.Poznanie sposobów i przyrządów służących do mierzenia czasu.

2.Utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu.

3.Rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz dni tygodnia.

4.Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy.

5.Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

6.Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku oraz uświadomienie roli i znaczenia osób starszych w rodzinie.

7.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualna pora roku, rozumienie konieczności chronienia ciała przed zbytnim wychłodzeniem.

8.Poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.Określenie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

9.Zabawy ruchowe o charakterze sportowym z elementami rywalizacji oraz zasady „fair play”.

10.Zabawy wyciszające, relaksacyjne oraz terapeutyczne.

Wiersz miesiąca

M.Brykczyński-„Wiersz dla Babci i dziadka”

Kochani, dziś okazja rzadka

mamy Dzień Babci i Dziadka.

Jak wiecie jest ich razem czworo,

Co można sprawdzić, gdy się zbiorą.

Wciąż mówią wtedy o tych latach,

Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata.

A wasza mama bez swych lalek

Do łózka iść nie chciała wcale.

A teraz jak ten czas wciąż leci

Cieszą się dziećmi swoich dzieci.

I myślą , widząc ich gromadkę,

Że miło babcia być i dziadkiem.

Więc dziś spróbujcie zapamiętać,

Czym są dla dziadków ich wnuczęta .I pięknej szansy nie przegapcie.

Kochajcie dziadków swych i babcie!

Piosenka miesiąca-„Kochamy Was”

1.Czy wiecie moi mili, czy wiecie, ile babć i dziadków jest na całym świecie.

Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają,

więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Ref. Kochamy Was, kochamy całym sercem i radości chcemy dać wam jak najwięcej.

Nasze buzie uśmiechnięte niech życzenia ślą przepiękne

żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto!

2.Babcia bardzo często mamę zastępuje.

Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje,

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy.

Babcia, dziadek za to zawsze maja czas.

Ref .Kochamy was……

3.Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają.

Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.

Dziś w piosence miłość wielka wyrażamy.

Głośno teraz podziękować chcemy wam.

Ref. Kochamy was……