Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty w gr. V

Zamierzenia:

  1. Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych baśni.
  2. Określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru.
  3. Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia oraz poznawanie substancji, które topnieją.
  4. Rozwijanie umiejętności kulinarnych dzieci oraz kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku.
  5. Utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych oraz rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
  6. Poznanie układu słonecznego.
  7. Wyjaśnienie pojęć: kosmos, kometa, planeta, ciała niebieskie.
  8. Uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii.
  9. Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu (segregowanie śmieci), rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci.
  10. Rozwijanie umiejętności liczenia podczas zajęć dydaktycznych oraz gier stolikowych.

Piosenka miesiąca:

Czytaj z misiem” – Aneta Konefał

1. Siadaj szybko na dywanie,

coś pięknego dziś się stanie,

w wielki świat literatury

zaprowadzi ciebie miś.

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani,

ale jutro spróbuj ty,

zaproś misia na kolanach

i opowiedz swoje sny/x2

2. Mały miś nas uczy wiele,

on jest naszym przyjacielem,

my choć kilka latek mamy

czytać chcemy przez dzień cały.

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani…

3. Mały miś nam wiele zdziała,

czyta z nami tata, mama

opowiada nam o świecie

pojąć tego nie możecie.

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani…

Wiersz miesiąca:

„Rymowana gimnastyka dla smyka” – Agnieszka Kornacka

Dobieramy się parami,

witamy się oklaskami.

Pocieramy się noskami,

i stykamy się łokciami.

Chwytamy ręce kolegi,

trenujemy razem biegi.

A teraz wszyscy kucamy,

i swoje ręce puszczamy.

A na podłodze parami,

stopami się spotykamy

I za ręce się chwytamy.

Delikatnie się bujamy.

Teraz wstajemy parami,

jesteśmy swymi lustrami,

jeden z nas ruch pokazuje,

a drugi go naśladuje.