Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c luty 2020 gr. IV

  1. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów (poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu);
  2. Odkrywanie liter: g, w, p – małych i wielkich, drukowanych i pisanych, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
  3. Wzbogacanie wiedzy na temat dbałości o nasze zdrowie (dbanie o higienę);
  4. Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 10 z wykorzystaniem liczmanów;
  5. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia i miesięcy; nazywanie pór dnia; odpowiednie stosowanie określeń: wczoraj, jutro, pojutrze;
  6. Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
  7. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego;
  8. Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
  9. Rozwijanie umiejętności wyrażania nastroju utworu muzycznego ruchem, inwencją plastyczną.

Wiersz m-ca: ,, Bałwan ze śniegu”

B. St. Kossuthówna

Ulepiły dzieci

Ze śniegu bałwana,

W kapeluszu, z fajką w zębach

Wygląda na pana.

Pewno ci tu zimno,

śniegowy bałwanie,

chodźże do nas do przedszkola

na ciepłe śniadanie.

Zaiskrzył się bałwan,

jakby śmiał się z tego:

– Mróz – to mój przyjaciel,

– stopniałbym bez niego.

Piosenka m-ca: ,,Tak się zachmurzyło”

Tak się zachmurzyło,

słonko się ukryło,

pada, pada śnieżek biały

dawno go nie było.

Chodźmy na saneczki

chłopcy i dzieweczki,

pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki.

Pędzimy, pędzimy,

nic się nie boimy.

Aż tu nagle bęc na śnieżek,             

i wszyscy leżymy!